"Agimat ni Pepe" Winners

Agimat ni Pepe

WINNER!

Mga Pinoy websites, online community at blogs na ang dulot sa lipunan ay kabutihan. Ang mga ito ay ma-ayos sa pagkakagawa at kapupulutan ng aral.
Mga tinaguriang "agimat" na nagdudulot ng magandang "epekto ng paro-paro" para sa Bayan at mamamayan.
Sila ang mga tinukoy ni Jose "Pepe" Rizal na pag-asa ng Bayan!
Detalye pa ukol sa parangal?

Ring Owner: Agimat.Org
Site: Agimat.Org - Ang Liwanag sa Dilim

  First
  Prev
  Join
  Home
Next  
Last  
Viewing Page 1 of 1 (Total Sites: 4)


Agimat.Org - Ang Liwanag sa Dilim   (SITEID: 70305, Owner)
Ang Agimat.org ay isang "forum" website at newsletter ng mga di nagpapakilalang manunulat sa tagalog. Isa itong oragnisasyon ng mga boluntaryo, na ang pangunahing mithiin ay ibalik ang dating ganda, kaayusan at kabutihan ng bansang Pilipinas sa pamamagitan ng mapayapa ngunit mapanuksong isip na mga panulat.

This site has received 268 hit(s) from this Site Ring
This site has sent 0 visitor(s) to this Site Ring
Edit This Site Entry

Pedestrian Observer   (SITEID: 70331)
Socio-Political Blog of a JAYWALKING CYBER PEDESTRIAN OBSERVER on top of man-made Mt. Payatas the Exclusive Village of social rejects and marginalized bottom dwellers in the Philippines. Once the pride of Asia dubbed as the Pearl of the Orient now drowning in the muck of corruption and bad governance.

This site has received 685 hit(s) from this Site Ring
This site has sent 0 visitor(s) to this Site Ring
Edit This Site Entry

The misAdventures of Vin   (SITEID: 70334)
A blog for just about anything

This site has received 311 hit(s) from this Site Ring
This site has sent 11 visitor(s) to this Site Ring
Edit This Site Entry

misskurdapya   (SITEID: 70353, Owner)
Isang babae na gustong siyang maalala ng iba na laging naka ngiti kahit puso nya ay bigo at laging nakakapagpasaya ng tao,ngunit hindi nya kaya pasayahin ang sariling buhay nya...siya si KURDAPYA..madaming hinagpis sa buhay, at sa bawat unos at problema, merong natututunan na aral....

This site has received 333 hit(s) from this Site Ring
This site has sent 39 visitor(s) to this Site Ring
Edit This Site Entry

  First
  Prev
  Join
  Home
Next  
Last  
Viewing Page 1 of 1 (Total Sites: 4)

Get your own FREE Sitering today! 
Report Content ·  · Counters & Site Stats   Online Photo Albums   Email Forms   Free Guestbooks 
powered by Powered by Bravenet bravenet.com

Halika nga, kausapin kita!